Helluntaiherätys sai alkunsa 1900-luvun alkupuolella. Eripuolilla maailmaa ihmiset kokivat Jumalan kosketuksen , joka muutti heidän elämänsä. Suomeen helluntaiherätys kulkeutui norjalaisen metodistipastorin T.B Barratin saapuessa pitämään kokouksia Helsinkiin 1911, josta se levisi ympäri Suomea.

Helluntaiherätyksen oppi pohjautuu yksin Raamattuun, joka on ollut ainoa uskon ja opin auktoriteetti. Ensimmäiset helluntaiseurakunnat perustettiin 1920-luvulla.

Euran Helluntaiseurakunnan syntyjuuret johtavat Kiukaisiin, jonne helluntaisanoma tuotiin 1930-luvun alussa Porista ja Harjavallasta käsin. Ensin Alhonkulmaan ja Myllymaalle, sitten Panelian ja Eurakosken kyliin.

Juho Kukon perheen muuttaessa sodan jälkeen  siirtolaisena Räisälästä Euraan , alkoi kokoustoiminta myös Euran puolella.  Kun toiminnan tuloksena alkoi ihmisiä tulla uskoon , oli seurakunnan perustaminen tullut ajankohtaiseksi.

Päätös seurakunnan perustamiseksi tehtiin 24.8 1952,varsinainen perustamiskokous pidettiin kuitenkin vasta 21.9.1952. Seurakunnan nimeksi tuli Kiukaisten Helluntaiseurakunta. Jäseniksi liittyi 17 uskovaista.

Honkilahden Mannilankylässä oli syntynyt pieni uskovien ryhmä, Turun Helluntaiseurakunnan työn tuloksena, tämä  ryhmä liittyi Kiukaisten Helluntaiseurakuntaan 1957.Työn painottuessa enemmän Euran puolelle muutettiin 1960 seurakunnan nimeksi Kiukaisten-Euran Betania- seurakunta ja 1980-luvulla kokonaan Euran Helluntaiseurakunnaksi.

Seurakunnan ensimmäinen kokoontumistila oli 1950-luvun alussa Turusta Euran Sorkkisiin muuttaneiden Kaarlo ja Martta Vuorisen talon toinen pääty, joka remontoitiin seurakunnan käyttöön. Vihkiäisjuhla pidettiin 26.10.1952. Kiinteistö oli entinen Osuuskassan talo, joka 2.5.1955 ostettiin kokonaan seurakunnan käyttöön. Kiinteistö palveli seurakuntaa 8 vuotta, kunnes se myytiin 7.7 1960. Kesällä 1960 ostettiin aivan Euran keskustasta kirkon vierestä Mikkola-niminen tila , jolla sijaitseva kiinteistö korjattiin seurakunnan toimitilaksi. Tämän kiinteistön vihkiäisiä pidettiin 4.12 1960. Krootila-niminen tila, aivan naapurista ostettiin 1972. Myöhemmin tällä tontilla ollut kiinteistö remontoitiin saarnaaja perheen asunnoksi.

Seurakunnan kasvaessa tämäkin kiinteistö kävi ahtaaksi, jolloin  keskusteltiin vanhan  laajentamisesta tai kokonaan uuden rakentamisesta. Asiantuntijoiden neuvojen mukaan päädyttiin uuden rakentamiseen. Rakentamispäätös tehtiin seurakunnan vuosijuhlassa helmikuussa 1984. Krootila sekä jokirannassa olleen 6800 m2  maa-alue  myytiin 1986 rakennushankkeen rahoittamiseksi. Euran tulevan keskustan keskeltä saimme tontin, kunnan suosiollisella avustuksella. Aluksi se oli  vuokratontti, joka myöhemmin ostettiin omaksi. Rakentaminen aloitettiin keväällä 1986. Peruskivi muurattiin 28.7.1986 ja harjannostajaisia vietettiin 5.9.1986. Rakennus vihittiin seurakunnan käyttöön 10.4.1988, jossa seurakunta edelleen toimii. Vanha rukoushuone kiinteistö muutettiin kirpputoriksi , jonka tuotolla tuettiin lähetystyötä ja seurakunnan rakennusrahastoa. Kirpputori toiminnan loppuessa kesälle 2000, tämä kiinteistö myytiin.

Vuosien kuluessa seurakunnan työntekijöinä ovat toimineet:

Alarik Sandberg, 1952-1966, 1969-1979

Pentti Walden, 1981-1992

Osmo Pakarinen, 1996-2001

Tuomo Ahonen, 2003-2008

Veijo Heinonen, 2009-2015

Sanna Piirainen, 2016 –

Lisäksi Seija Damski toimi alueellamme evankelistana vuosina 1991-1996. Leila Nakkila on ollut seurakunnan evankelistana muutettuaan Euraan eläkkeelle jäätyään.

Seurakuntamme on tehnyt alusta asti voimakasta lapsi- ja nuorisotyötä. Monet pyhäkoulut, kerhot, lasten- ja nuorten leirit ja nuorisopäivät sekä Royal Rangers partiotoiminta ovat olleet kulmakivinä. Lasten leirejä pidettiin Säkylässä Areenalla, Kauttualla Hevossuon rannassa, Neittamon koululla, Hinnerjoen Elorannassa ja kunnan leirikeskuksessa Mansikissa. Suurimmillaan leirin vahvuus oli 128 leiriläistä. Alarik Sandberg on ollut Satakunnan nuorisotyön uranuurtaja ja lukuisten leirien vetäjä niin täällä Eurassa kuin muuallakin Suomessa. Turhaan ei Alarikille myönnetty  “leirineuvoksen“ arvonimeä. Myös Sinikka, Alarikin puoliso, teki mittavan työpanoksen pyhäkoulun opettajana. Unohtamatta niitä monia seurakuntalaisia, jotka ovat myös osallistuneet tähän toimintaan. Monilla on varmaan mieleen painuneet muistot näistä leireistä ja pyhäkouluista.

Lasten leirit ovat jatkuneet hyvin suosittuina aina tähän päivään asti: leirien pitopaikkana on ollut nykyisin Euran kunnan leirikeskus Mansikki. Leirit on pidetty joko omin voimin tai mukaan on kutsuttu tunnettuja lapsityöntekijöitä.

Hengellinen musiikki on ollut  yksi seurakunnan toiminnan tukipylväistä. Kuoron, lauluryhmän, yksinlaulajien sekä yhteislaulujen sanoma on soinnut eri tilaisuuksissamme rukoushuoneella niin kuin lähialueemme vankiloissa, terveyskeskuksissa, vanhainkodeissa ja toreilla sekä monissa eri seurakunnissa vuosikymmenien saatossa. Seurakunnan toimintaan ovat  kuuluneet erilaiset opetustilaisuudet ja evankelioimistapahtumat sekä yhteiset tilaisuudet Evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa. Lisäksi olemme osallistuneet Eurassa ja Säkylässä pidetyille messuille ja markkinoille. Kesäiset telttakokoukset, toritapahtumat ja Kauttuan elokuinen yhteislaulutilaisuus ovat olleet osa toimintaamme vuosikymmenien ajan.

Lähetystyötä teimme vuoteen 1979 asti Satakunnan Lähetysrahaston kautta, jolloin yhdessä Merikarvian Helluntaiseurakunnan kanssa aloimme tukea Anneli Tuomen  työtä Keniassa. Hänen jäätyään Suomeen ryhdyimme yhdessä Kiikoisten Helluntaiseurakunnan kanssa kannattamaan Sirkka Leinosta Keniassa. Leinosen kannatus päättyi vuoden 1998 keväällä. Tämän jälkeen olemme kannattaneet Kauko Uusilan perhettä 1999 – 2009 aluksi Boliviassa ja vuodesta 2000 Uruguayssa. Nyt he ovat palanneet kotimaan ja ovat täällä seurakuntatyössä. Vuodesta 2015 asti olemme kannattaneet viittä kansallista lähetystyöntekijää Intiassa. Tämän työn kautta olemme olleet tavoittamassa ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia Jeesuksesta.

Olemme myös tukeneet Kenian suomalaisen koulun opettajaa Ulla Niemistä. Myös Helvi Kukko omasta seurakunnasta toimi Keniassa ja Tansaniassa suomalaisen Helluntailähetyksen koulun asuntolanhoitajana. Seurakuntamme jäsen Henna Karhu on ollut Albaniassa opettamassa lähetystyöntekijöiden lapsia. Samalla hän on tehnyt lapsi- ja nuorisotyötä Albanialaisten keskuudessa. Myös Henna palvelee tällä hetkellä kotimaassa ja omassa seurakunnassa erityisesti maahanmuuttajatyössä.

Uutena työmuotona on ollut vuodesta 2017 alkaen maahanmuuttajatyö: Euraan sijoitettiin muutamia pakolaisperheitä Syyrian tilanteen seurauksena. Heille on suunnattu omia tilaisuuksia, pidetty Suomi-kerhoa sekä kutsuttu heitä mm. joulujuhliin.

Uusi työmuoto on ollut jo usean vuoden ajan ruoka-aputoiminta. Paikallisten K-kauppojen lahjoittamat ruokatarvikkeet on jaettu kerran viikossa niitä tarvitseville. Tämä työmuodon kautta on tavoitettu lähes 100 ihmistä viikon aikana.

Katsoessa seurakuntamme elämää taaksepäin ei voi olla yhtymättä vanhan rukoushuoneemme seinällä olleen julisteen tekstiin : “Tähän asti on Herra meitä auttanut”. Syvä kiitollisuus kumpuaa sydämistämme Jumalaa kohti: hän on ollut uskollinen nämä lähes 70 vuotta !  

Seurakunnan jäsenmäärä on muuttoliikkeen johdosta pysytellyt 80 jäsenen tuntumassa. Parhaimmillaan jäseniä oli 116 – tällä hetkellä jäseniä on 66 (joulukuu 2021).