Euran helluntai seurakunta

Olemme Eurassa toimiva kristittyjen yhteinen kotiseurakunta.

Meidän seurakuntaelämämme peruspilarit ovat keskinäinen rakkaus, Raamatun opetususkovien yhteys ja rukous. Näitä me toteutamme kokoontumalla yhteen sekä kodeissa että rukoushuoneella sekä vierailemalla palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa.

Olet tervetullut mukaan - löydä oma paikkasi Jumalan perheessä!_______________________________________________________________________________________________________________


Noudatamme Raamatun opetuksia kaikessa toiminnassamme:

Raamattu on Jumalan Sana. Voimme täydellisesti luottaa Raamatun ilmoitukseen. Raamattu on erikoinen ja ainutlaatuinen kirja - se on muuttanut miljoonien ihmisten elämän ja antanut tulevaisuuden ja toivon.

Raamattuun luottaminen on tietysti uskon asia; samoin on uskon asia uskoa, ettei Jumalaa ole tai usko, ettei Hänestä voidaan mitään tietää. Jeesus sanoo, että jos joku uskoo Jumalaan, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Uskosta saa siis todistuksen!

__________________________________________________________________________________________________________

Meistä

Me olemme tulleet hyvin erilaisista taustoista ja erilaisista elämän tilanteista. Meitä kuitenkin yhdistää usko Jeesukseen, joka on antanut meidän syntimme anteeksi. Tämä yhteys on suurempi kuin erot koulutuksessa, varallisuudessa tai sukutaustassa: me olemme yhtä Kristuksessa.

"Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut."

- 2. Kor. 5:17.

Olet tervetullut armon yhteyteen. Ota yhteyttä - rukoillaan ja kohdataan yhdessä Jumalan ihmeellinen armo Jeesuksessa Kristuksessa!

Armo
Raamattu
Usko

Tapahtumia

Meillä on jatkuvia viikoittaisia tilaisuuksia: jumalanpalvelukset, rukouskokoukset, lasten- ja nuorten kerhot. Myös musiikki on tärkeässä roolissa. Joka maanantai jaamme ruoka-apuna paikallisten kauppojen antamaa ylijäämäruokaa. Viikoittaiset tilaisuudet on esitetty 'Kalenteri':ssa.   Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa. - Joh. 3:16

Henkilökohtaisia todistuksia

Työnäkymme

Me(kin) edustamme Jeesusta Kristusta Eurassa:
Uskomme perusteet
Mihin me uskomme?

Helluntaiseurakuntien uskontunnustus (Uskontunnustus on hyväksytty käyttöön Helluntaiherätyksen Seinäjoen Talvipäivillä 19.1.2001) Helluntaiseurakunnissa käytetään myös apostolista uskontunnustusta.
 • Raamattu - Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta.
 • Jumala - On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja.
 • Jeesus Kristus - Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.
 • Ihminen, syntiinlankeemus ja pelastus - Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä, mutta syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Uskomalla Jeesukseen ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudestisyntyy Jumalan lapseksi.
 • Pyhän Hengen työ - Pyhä Henki Herättää ihmisen hengellisesti, niin että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka jakaa armolahjoja seurakunnan rakentumiseksi niin kuin apostolien aikana. Uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä Hengen hedelmää kantaen.
 • Seurakunta - Seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaa, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus Kristus käski seurakuntaansa tekemään kaikista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja opettamaan heitä. Seurakunta muodostaa hengellisen papiston, jonka tehtävänä on palvella Herra ja osoittaa kristillistä rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.
 • Kaste - Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Kaste toimitetaan uskovalle Jeesuksen Kristuksen käskystä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettu liitetään paikallisen seurakuntaan.
 • Ehtoollinen - Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria, jossa hän on uskon kautta itse läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta Hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa.
 • Kuolema ja ylösnousemus - Kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Vanhurskaat nouseva elämän ylösnousemuksessa ja jumalattomat tuomion ylösnousemuksessa.
 • Jeesuksen tuleminen ja iankaikkisuus - Jeesus Kristus tempaa lupauksensa mukaan seurakuntansa luokseen, minkä jälkeen Hän tulee kuninkaana hallitsemaan koko maailmaa. Jumalan luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä on vanhurskaiden ikuinen osa.
Miten tulla uskoon?

Miten voin tulla uskoon?

"Niin he sanoivat: 'Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi.' (Apt  16:31)". Uskomalla Jeesukseen saat syntisi anteeksi.  
 • Tunnusta syntisi - Uskoon tuleminen alkaa siitä, että tunnustat syntisi Jumalalle. "Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa". - Room. 3:23-24. Synti voi olla suuri tai pieni -  syntiä ei ole tarve erityisemmin luokitella, vaan kaikki synti on paha Jumalan silmissä.  
 • Tee parannus ja käänny - Jumala odottaa meiltä katumusta ja halua hylätä vanha syntielämä. "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan". - Apt 2:38  
 • Tee nyt päätös antaa elämäsi Jeesukselle - Tee nyt päätös ja sano ääneen: tunnustan Sinulle, Jumala, syntini ja että olen syntinen ihminen. Kiitän sinua, Jeesus, että olet kuollut minun syntieni edestä ja olet ylösnoussut kuolleista minun syntieni sovitukseksi. Otan sinut vastaan Vapahtajanani ja haluan tunnustaa Sinut henkilökohtaiseksi Vapahtajakseni.  Jeesuksen nimessä!  
 • Jeesus siunaa Sinua -

  Voit nyt olla varma, että Jumala itse on kuullut rukouksesi.

  Ota yhteyttä meihin ja tule seurakuntaan. Seurakunta on paikka, jossa Jumalan Sanaa opetetaan ja jossa saat opastusta ja rohkaisua tällä tiellä eteenpäin. Herra siunatkoon Sinua!

  Jumalan tahto

  Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset eläisivät hyvää elämää. Jeesus sanoo: "Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys" (Joh 10:10).

  Jumalan hyvä tahto kohdistuu myös Sinuun. Hän tahtoo, että sinä olisit onnellinen, tasapainoinen ja olisit iloksi ympäristöllesi.

  Ennen kaikkea Jeesus haluaa antaa sinulle rauhan. "Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille." (Joh. 14:26).

Raamattu
Raamattu on Jumalan Sana. Voimme täydellisesti luottaa Raamatun ilmoitukseen. Raamattu on erikoinen ja ainutlaatuinen kirja - se on ainoa kirja joka on myös tullut ihmiseksi ja on siten todistuksena itsessään.
Raamattuun luottaminen on tietysti uskon asia; samoin on uskon asia uskoa, ettei Jumalaa ole tai usko, ettei Hänestä voidaan mitään tietää.
Kaikki tietäminen pohjautuu perimmältään uskomiseen. Matematiikkakin - jota pidetään ehdottomien totuuksien ilmaisemisena - pohjautuu sovittuihin ja siten uskonvaraisiin sopimuksiin (aksiomiin). Aksiooma on jotain, mitä ei itsessään voida todistaa vaan se on sovittu peruslauseke (ihmisten välinen sopimus).
  Jumala on näkymätön ja hänen valtakuntansa on näkymätön. Tähän myös Paavali viittaa sanoessaan: "sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä" (2.Kor 5:7).
Ateisti (ja ateistinen tiede) ottaa lähtökohdaksi perusolettamuksen, että Jumalaa ei ole. Kun tämä on lähtökohta, niin tutkijat pyrkivät luonnollisesti esittämään tosiasiat siten kuin Jumalaa ei olisi. Jos Jumala olisikin, niin se osoittaisi ateistisen tieteen lähtökohdan virheelliseksi - kukapa haluaisi tunnustaa olleensa lähtökohtaisesti väärässä!
  Samoin hän toteaa: "sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia" (2.Kor 4:18). Meidän aistimme ovat varsin rajallisia ja niiden antama tieto ei aina ole yksiselitteistä ja selvää. Tästä on erinomaisia havaintopsykologian esimerkkejä (katso tästä esimerkki). Jumalan Sana sen sijaan on muuttumaton ja Jumala itse on muuttumaton.
Jeesus sanoo uskoville: "Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani" (Joh 7:17).
Ne, jotka ovat rohkeasti ottaneet uskon askeleen ja päättäneet kokeilla uskoa Raamatun ilmoitukseen, voivat kokea ja saada todistuksen Jumalan olemassaolosta.

Viimeisimmät uutiset

Blogista näet lisää juttuja eri elämän alueilta!
Blogit
Seurakunta vuotta
Jäseniä
Helluntailaisia Suomessa

Kontaktihenkilöt

Me ja moni muu olemme valmiina keskustelemaan kanssasi.
Sanna Piirainen
Sanna Piirainen

Seurakunnan työntekijä

Sanna: Sanasta, Sanan kautta ja Sanaan

  Ari Närvä

  Talonmies / vahtimestari

  Kiinteistön hoito ja tilaisuudet seurakunnassa

  Ota yhteyttä

  Olemme yhteydessä niin pian kuin mahdollista.
  Osoite
  Käräjämäentie 12 27510 EURA
  Seurakunnan työntekijä
  E-mail: info@euranhelluntaiseurakunta.fi Phone: +358 44 506 5099
  Hei! Ole hyvä ja käytä alla olevaa lomaketta yhteydenottoa varten. Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

  Nimi