18.07.2019  | Aloitussivu  |  Viikko-ohjelma |  Mihin uskomme?Ajankohtaista |  Kuvagalleria Kuuntele saarnoja  |  Yhteystiedot |
 

 

 

"Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy"

- Hebr. 11:1

 

 

 

 

 

Palaa aloitussivulle

 


 

2019 © Euran helluntaiseurakunta


Mihin me uskomme?

Helluntaiseurakuntien uskontunnustus

(Uskontunnustus on hyväksytty käyttöön Helluntaiherätyksen Seinäjoen Talvipäivillä 19.1.2001)

Helluntaiseurakunnissa käytetään myös apostolista uskontunnustusta.

Raamattu

Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta.

Jumala

On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja.

Jeesus Kristus

Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.

Ihminen, syntiinlankeemus ja pelastus

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä, mutta syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Uskomalla Jeesukseen ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudestisyntyy Jumalan lapseksi.

Pyhän Hengen työ

Pyhä Henki Herättää ihmisen hengellisesti, niin että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka jakaa armolahjoja seurakunnan rakentumiseksi niin kuin apostolien aikana. Uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä Hengen hedelmää kantaen.

Seurakunta

Seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaa, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus Kristus käski seurakuntaansa tekemään kaikista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja opettamaan heitä. Seurakunta muodostaa hengellisen papiston, jonka tehtävänä on palvella Herra ja osoittaa kristillistä rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.

Kaste

Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Kaste toimitetaan uskovalle Jeesuksen Kristuksen käskystä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettu liitetään paikallisen seurakuntaan.

Ehtoollinen

Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria, jossa hän on uskon kautta itse läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta Hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa.

Kuolema ja ylösnousemus

Kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Vanhurskaat nouseva elämän ylösnousemuksessa ja jumalattomat tuomion ylösnousemuksessa.

Jeesuksen tuleminen ja iankaikkisuus

Jeesus Kristus tempaa lupauksensa mukaan seurakuntansa luokseen, minkä jälkeen Hän tulee kuninkaana hallitsemaan koko maailmaa. Jumalan luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä on vanhurskaiden ikuinen osa.

Apologia:

Lue myös seuraavat Raamatun kohdat:

  • 1. Kor. 3:11 - ei ole muuta perustusta
  • Joh. 1:14 - Jeesus tuli maan päälle
  • Joh 5:24 - Jeesus antaa iankaikkisen elämän
Raamattu on Jumalan Sana. Voimme täydellisesti luottaa Raamatun ilmoitukseen. Raamattu on erikoinen ja ainutlaatuinen kirja - se on ainoa kirja joka on myös tullut ihmiseksi ja on siten todistuksena itsessään.
 
Raamattuun luottaminen on tietysti uskon asia; samoin on uskon asia uskoa, ettei Jumalaa ole tai usko, ettei Hänestä voidaan mitään tietää.

Kaikki tietäminen pohjautuu perimmältään uskomiseen. Matematiikkakin - jota pidetään ehdottomien totuuksien ilmaisemisena - pohjautuu sovittuihin ja siten uskonvaraisiin sopimuksiin (aksiomiin). Aksiooma on jotain, mitä ei itsessään voida todistaa vaan se on sovittu peruslauseke (ihmisten välinen sopimus).

Jumala on näkymätön ja hänen valtakuntansa on näkymätön. Tähän myös Paavali viittaa sanoessaan: "sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä" (2.Kor 5:7). Ateisti (ja ateistinen tiede) ottaa lähtökohdaksi perusolettamuksen, että Jumalaa ei ole. Kun tämä on lähtökohta, niin tutkijat pyrkivät luonnollisesti esittämään tosiasiat siten kuin Jumalaa ei olisi. Jos Jumala olisikin, niin se osoittaisi ateistisen tieteen lähtökohdan virheelliseksi ja se olis tieteentekijälle vaikea tilanne - kukapa haluaisi tunnustaa olleensa lähtökohtaisesti väärässä!

Samoin hän toteaa: "sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia" (2.Kor 4:18). Meidän aistimme ovat varsin rajallisia ja niiden antama tieto ei aina ole yksiselitteistä ja selvää. Tästä on erinomaisia havaintopsykologian esimerkkejä (katso tästä esimerkki). Jumalan Sana sen sijaan on muuttumaton ja Jumala itse on muuttumaton.

Jeesus sanoo uskoville: "Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani" (Joh 7:17).

Ne, jotka ovat rohkeasti ottaneet uskon askeleen ja päättäneet kokeilla uskoa Raamatun ilmoitukseen, voivat kokea ja saada todistuksen Jumalan olemassaolosta.

Kokeile!

- JLe

 


On olemassa useita Raamatunkäännöksiä. Tavallisimmat Suomessa käytetyt ovat:

  • Raamattu kansalle 2012
  • Uusi Raamattu 1992
  • Pyhä Raamattu 1933/1938

Niiden käännökset poikkeavat hiukan toisistaan: tämä johtuu käytetystä käännösperiaattesta. Tavallisimmat käännösperiaatteet ovat:

  • sanatarkka (formaali ekvivalenssi) - 1933/1938 -käännös
  • dynaaminen (dynaaminen ekvivalenssi)  - Uusi Raamattu 1992
  • idiomaattinen
  • parafraasi

Raamattu ilmestyi suomen kielellä ensimmäisen kerran vuonna 1642. Vuosina 1933 ja 1938 ilmestyi Vanha Kirkkoraamattu ja vuonna 1992 Uusi Kirkkoraamattu. 2012 ilmestyi uusi suomenkielinen käännös: Raamattu Kansalle.

 

2016 © Euran helluntaiseurakunta