"Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon sanon: iloitkaa"."

-  Fil. 4:4

 

 

Muita kirjoituksia:

 

Palaa aloitussivulle

 


 


Ajankohtaista

 Maailman onnellisin kansa

World Value Survey listasi taannoin viimeisimmän onnellisuustutkimuksensa tuloksia. Näitä tutkimuksia on tehty kattavasti jo vuodesta 1946 (24 maan osalta) ja viime vuosina tutkimusta on laajennettu perinteisten länsimaiden ulkopuolelle. Vuoden 2008 tutkimuksen kärkeen nousi Nigeria. Tämä havainto oli useimmille suuri yllätys ja ihmetyksen aihe.

Nigerian tilanne on meidän näkökulmastamme kaukana onnelasta: epävarma taloustilanne, jännitys ja väkivalta islamilaisten ja kristittyjen välillä, ympäristöongelmat erityisesti öljyntuotantoalueilla jne.  Kuitenkin nigerialaiset ovat omasta mielestään onnellisia.

Onni on usein käsitteenä pinnallinen ja se viittaa enemmän satunnaiseen tuuriin tai tilapäiseen onnen tunteeseen.  Onni liitetään myös varallisuuteen (varsinkin suureen omaisuuteen), henkilökohtaiseen vapauteen, tasa-arvoon, demokratiaan, vanhemmuuteen, isovanhemmuuteen, vaikutusvaltaan tai arvoasemaan.

Uusi testamentti mainitsee onnellisuuden vain kaksi kertaa. Paavali kutsuu itseään onnelliseksi, kun saa puolustaa itseään oikeuden edessä (Apostolien teot 26:2).  Toisella kertaa Paavali muistuttaa roomalaisia siitä, että onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee (Roomalaiskirje 14:22).

Vanhassa testamentissa on useita viittauksia onnellisuuteen: ”minun onneni on olla Jumalaa lähellä” (Psalmi 73:28), ”kuinka suuri onkaan oleva heidän onnensa” (Sakarja 9:17); ”Katso, minun palvelijani riemuitsevat sydämen onnesta” (Jesaja 65:14).

Jeesus ei kutsukaan ihmisiä onnellisiksi vaan ensisijaisesti autuaiksi (vuorisaarnan alussa yhteensä yhdeksän kertaa). 

Jumalan Sanan lupaukset nostavat meidän onnemme perustalle, jota tämän maailman päivittäiset murheet ja huolet eivät horjuta. Onnemme perustana on Jumalan tekemä sovitustyö eikä meidän oma työmme ja onnistumisemme. Kristityn onnen perusta on iankaikkinen ja sen takuumiehenä on Jumala itse: ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Johannes 3:16).  Efesolaisille Paavali sanoo: ”Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja” (Efesolaiskirje 2:8).

 Lahja tulee vain ottaa vastaan.

Onnen saavuttaminen ei riipukaan meidän kyvyistämme ja lahjoistamme, vaan suhteestamme Jeesukseen Kristukseen.  Jeesus on Kaikkivaltias, jonka kautta kaikki on luotu (näkyvät ja näkymättömät asiat), hän on voittanut kaiken pahan vallan, hän on ylösnoussut ja noussut taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella. ”Olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman” (Johannes 16:33).

Ennen poismenoaan Jeesus lupasi, että Hän on omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Pahan voittaja ja Kaikkivaltias on omiensa kanssa joka päivä: ”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti (Johannes 14:16). 

Jeesus tuli maailmaan, jotta ihmisillä ”olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Johannes 10:10).  Suuri voitto on jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Uskovat ovatkin maailman onnellisin kansa.

Jouni Leskinen

 

2008 © Euran helluntaiseurakunta

 

 

 
 

Maailman onnellisimmat -sivusto

Suomen Täyden Evankeliumin
Liikemiesten Kansainvälinen Veljesliitto (STELK)
on julkaissut perustajansa Demos Shakarianin elämänkerran, joka myös kertoo maailman onnellisimmista ihmisistä.

Lue Wikipedian artikkeli onnellisuudesta:

 

 

 

Onnellisuus

Wikipedia

Onnellisuus on psykologi David Myersin mukaan läpitunkeva tunne siitä, että elämä on hyvää. Psykoanalyysin luojan Sigmund Freudin mukaan rakkaus ja työ ovat tärkeimmät onnen lähteet. Useiden tutkijoiden mukaan ihmisen persoonallisuudella on geneettinen perustansa, ja sellaiset luonteenpiirteet kuin hyvä itsetunto, optimistisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus ovat omiaan lisäämään onnellisuutta. [1]

Onnellisuustutkimukset

Parisuhteessa elävien on todettu olevan onnellisempia kuin yksin elävien. Yksin elävät miehet ovat vähemmän onnellisia kuin yksin elävät naiset. [4]

Läheisiin ihmissuhteisiin panostaminen on kannattavaa. Avioliiton onnea lisäävään vaikutuksen ohella kotiäitien on todettu olevan työssä käyviä onnellisempia. [5]

Useat tutkimukset filosofian, psykologian, sosiologian ja taloustieteen piirissä osoittavat, että ihminen on onnellinen, jos häntä kohdellaan oikeudenmukaisesti.[6] Onnellisuusekonomistien mukaan tulojen kasvu ei tietyn rajan jälkeen sanottavammin lisäisi onnellisuuden tunnetta, ja eräänlainen minimituloraja tässä mielessä olisi vain 7700 euroa vuodessa. [7]

Heinäkuussa 2007 julkaistun New Economics Foundationin (Nef) ja Maan ystävien teettämän tutkimuksen mukaan, islantilaiset elävät pitkän ja onnellisen elämän, kun taas virolaiset jäävät hännille eurooppalaisten maiden vertailussa. Suomalaiset ja muut pohjoismaalaiset ovat tyytyväisimpiä elämäänsä. Tutkimuksen mukaan maat, jotka ovat tiiviimmin seuranneet anglosaksista, vahvasti markkinavetoista talousmallia, osoittautuvat vähiten onnellisiksi. [8]

Suomalaiset

Ilta-Sanomien mukaan Suomi kuuluu maailman kymmenen onnellisimman kansakunnan joukkoon. Asteikolla 0–10 suomalaisten ilmoittama onnellisuuden keskiarvo on hieman alle 8. [9] Cambridgen yliopiston vuonna 2007 julkaisemassa tutkimuksessa Suomi sijoittui toiseksi Euroopan maista.[10]