25.04.2010  |   Aloitussivu  |  Viikko-ohjelma  |  Mihin uskomme?  |    Ajankohtaista  |   Kuvagalleria  |  Kuuntele saarnoja  |  Yhteystiedot
 

 

 

"Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen."

-  1. Tim.  4:13

 

 

 


 

 

Palaa saarnat -sivulle


Raimo Lehkonen -

Jumalan johdatus

1. Johdanto

a) Raamatussa Jumala paljastaa meille ihmeellisen suunnitelmansa valtakunnasta ja hän toimii niin, että tämä suunnitelma toteutuu vaihe vaiheelta hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.

Ks Ef. 1:1-14; 3:8-12; 2. Tim. 1:8-11; Ilm. 19-22. Hänellä on valta ja voima.

b) Syntiinlankeemuksen kautta Perkele 'pimensi' koko ihmiskunnan. Sen seurauksena kaikki ihmiset ovat joutuneet eroon Jumalasta. Pelastaakseen ihmisen ja tuodakseen hänet sisälle suunnitelmiinsa, Jumala on rakentanut monimuotoisen toimintaverkoston, josta voidaan käyttää nimikettä Jumalan johdatus.

Ks Room. 1:16-32;; Room. 14:16-18; vrt Apt 22:16 - "mitä viivyttelet?" = onko sinulla muita suunnitelmia? Jos emme valvo, Perkele, jumalaton maailma ja synnin turmelema luontomme ohjaavat meitä harhaa. Ef 6:10-18; Room. 8:5-8; Room. 12:2; 1. Joh 3:7-8

c) Johdatuksen merkitystä korostaa se, että Raamatun alkukielissä on lähes kaksi kymmentä sanaa, jotka kuvaavat johdatuksen eri vivahteita: esim. johdattaa, kuljettaa, ohjata, panna kulkemaan, antaa mennä, osoittaa tietä, viedä perille, julistaa, taluttaa, opastaa.

 

2. Ketä Jumala johdattaa?

Vaikka Jumala ohjaa kaikkien ihmisten elämää, johdatus varsinaisessa merkityksessä on mahdollista vain uudestisyntyneen ihmisen (uskovaisen) elämässä.

Hänessä vaikuttaa Kristuksen henki ja sen seurauksena hänellä on halu palvella Jumalaa. Hän alkaa ymmärtää hengellisiä asioita ja hän haluaa etsiä elämäänsä Jumalan johdatusta. Jumala pyrkii jatkuvasti kasvattamaan meitä ja sen kautta parantamaan tietoisen johdatuksen edellytyksiä.

Ks. Joh 7:17; Apt 2:41-42; Room. 12:2-4; Tiit. 2:11-14; 1. Kor 2:6-16; Ps 25:4-9; 2. Tim. 3:14-17; 1. Piet 5:6-11

 

3. Jumalan johdatuksen keinoista

a) Jumalan tärkein johdatuskeino koko ihmiskunnalle on Hyvä Paimen, Jeesus Kristus.

Ks. Ps 23; Joh 10:11-16, 27-30; Hebr. 13:20-21; 1. Piet 2:25; 3:18; tarvitaan kuuliaisuutta, Matt 7:21-29; Joh 3:36

b) Pyhä Henki on persoona, joka Kristuksen sijaisena johtaa Jumalan suunnitelman toteutumista maan päällä. Lain avulla hän osoittaa syntisyytemme ja johtaa meidät Jeesuksen tykö puhdistumaan ja sisälle valtakuntaan. Silloin tapahtuu uudestisyntyminen ja Pyhän Hengen läsnäolon kautta meissä visiää Kristuksen mieli. Hengen johdatus ilmenee haluna taipua Jumalan tahtoon ja viisautena ja voimana toimia sen mukaisesti.

Ks. Joh 3:3; 7:17; 16:7-17; Apt 1:4-5; 8:29; 10:19. Ks myös Hebr. 10:35-36

c) Synnin pimentämä ihminen alkaa avautua Jumalan johdatukselle Pyhän Hengen valaiseman Sanan kautta. Ks. Ps 119:130, 150; Hebr. 4:12; 1. Piet 2:1-3; 2. Tim 3:14-17 (tässä kasvatustavoite). Vrt Kol 3:11.

Sanasta ei aina löydy suoraa ohjetta jokaiseen tilanteeseen. Siksi on tärkeä oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan toimintaperiaatteita: Laki ja armo (Room. 3:19-28), asioiden tärkeysjärjestys (Luuk 9:23), rakkaudessa vaeltaminen (Ef 5:1-2), toisten kunnioittaminen / palveleminen (Room. 12:10) sekä hyöty (1. Kor 10:23) ja täydellisyyteen pyrkiminen (Room. 12:2) sekä uskossa kasvaminen ja kuritus (Hebr. 12:4-13). Ks vielä Room. 8:28.

d) Jumalan seurakunta on monella tavalla merkittävä johdatuskanava. Uskovien yhteys, seurakuntavirat, armolahjat ja esikuvat ovat usein välitön johdatuksen tie.

Ks. Apt 2:42-43; Ef 4:11-16; 1. Kor 12, 13, 14; 1. Joh 2:6; 1. Tim 4:12;Ks myös Kl 3:16; 1. Tess 5:11-24

e) Rukous on lähes joka tilanteeseen sopiva johdatuksen kanava. Ks. Jer 31:9; Ps 25; Ps 32; Matt. 6:9-13; 26:41.

Omien rukoustemme ohella toisten rukoukset ja seurakunnan rukous ovat tärkeitä johdatusta etsittäessä. Ks. Fil. 1:4-6; Kol. 1:3-13; 4:12; Apt 12:5; 1. Tim 2:1-4. Myös Jeesus rukoilee puolestamme, Hebr 7:25.

f) Unet, näyt ja ilmestykset (enkelit) ovat kautta aikojen olleet tärkeitä johdatuksen kanavia. Jumala voi ohjata myös häneltä pyydetyn tai saadun merkin kautta. Ks. Matt. 1:18-25; Apt 10:9-20; Snl. 16:33

g) Velvollisuuksien hoitaminen (perheessä, työssä, koulussa, seurakunnassa ja kansalaisina), hyvät tavat ja olosuhteiden järkevä arvioiminen antavat usein riittävän ohjauksen.

4. Kysymyksiä

  • Miksi Jumala käyttää monia johdatuskeinoja?

  • suljemmeko joitakin kanavia?

  • Kiusaammeko Jumalaa vaatimalla vain määrätynlaista ohjausta?

  • Miten menetellään, jos kanavat näyttävät antavan toisistaan poikkeavaa ohjausta?

  • Keppi/porkkana Jumalan käytössä?

Veljenne Herrassa, Raimo Lehkonen

 

 
 

Opetusrunko

28.3.2010 - 25.4.2010

 

Raimo Lehkonen on pitänyt tämän opetusrungon mukaiset saarnat Euran helluntaiseurakunnassa maalis-huhtikuussa 2010.