08.03.2009  |  Aloitussivu  |  Viikko-ohjelma  |  Mihin uskomme?  |  Ajankohtaista  |  Kuvagalleria   |  Yhteystiedot    |
 

 

 

"Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta."

-  2. Piet 5:2

 

22.1.2009 - Uskonpuhdistus

      22.2.2009 -      Jumalan Sana on perusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palaa aloitussivulle

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palaa aloitussivulle

 

 

 


Raimo Lehkosen opetuspuheet 25.1., 22.2.2009

25.1.2009 - Uskonpuhdistus:

Raimo Lehkonen kertoo saaneensa "joulun alla uuden opetuspaketin Jumalalta". Ensimmäisenä aiheena on uskonpuhdistus, sen tarve ja olemus.

Markus 11:15-16 - "Ja he tulivat Jerusalemiin. Ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta".

Meillä on erilaisia useita uhkia, jotka estävät meitä palvelemasta Jumalaa niin kuin hän on tarkoittanut.

1) Ensimmäinen uhka on, että Sana otetaan meiltä pois. Tämä tapahtuu, kun sielunvihollinen tulee ja ottaa sanan pois meidän sydämestämme. Samalla Sanaan voidaan sotkea ihmisten oppeja eikä Jumalan puhdas Sana saa tehdä työtään meissä.

Daavidilla oli kärpäsverkkoja, joiden tehtävänä oli suojella kotijumalia (1. Sam 19:13).

2)  Toinen uhka on meidän vanha luontomme. Ihminen alkaa helposti hakea vain omaa parastaan; pyhien yhteys ei enää kiinnosta.

Markuksen evankeliumissa kuvatussa tapauksessa Jeesuksen toiminnassa voidaan nähdä seuraavat uskonpuhdistuksen askeleet:

I) hän ajoi ulos kauppiaat,

II) kaatoi pöydät,

III) kaatoi istuimet,

IV) ei sallinut läpikulkua temppelin kautta.

Jumala on kuin matuska nukke, jonka sisältä voi paljastua uusia nukkeja - uusia kerroksia ja löytöjä.  Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat myös sisäkkäisiä kerroksia, jotka ilmentävät Jumalan eri puolia.

Kun saamme kuoria näitä Jumalan Sanan kerroksia, tulemme aikuisiksi uskoviksi: aikuisia uskovia ei enää heitellä kaikissa opin tuulissa. Aikuinen myös jaksaa Raamatun tutkimista (joissain seurakunnissa puheiden pituutta on rajattu 20 minuuttiin!).

Meidän tulee karkottaa kauppiashenki. "Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan" - 2.Kor. 9:15.


22.2.2009 - Jumalan Sana perustana:

Lähtökohtana tämän päivän opetukseksi ovat Jeesuksen sanat Mark. 11:27: "Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi".

Jumala puhdistaa omansa ennen myös Sanan kautta (Efesolaiskirje 5:26). Jeesus itse muistutti, että ne sanat, jotka hän on puhunut ovat "henki ja elämä" (Joh 6:63).Viimeisellä ehtoollisella oltaessa Jeesus muistutti epäilevälle Tuomaalle: "Minä olen tie, totuus ja elämä" (Joh 14:6).

Tällä hetkellä seurakuntaa seulotaan juuri suhteessa Sanaan - moni on 'vetänyt herneen nenäänsä', koska heille ei ole sopinut pitää kiinni ja mukautua vain Sanaan. Hyvästä siemenestä tulee hyvää puuroa, mutta torajyvistä tulee toraista puuroa.

Sanan tutkiminen ja siihen mukautuminen vaatii uskoa. "Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen" (Heb. 11:6). Jumala on varannut täyden siunauksen meille uskon kautta Jeesukseen (Ef. 1:3 "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa").

Paavali hylkäsi loistavan tulevaisuuden Jerusalemin uskollisissa piireissä ja juutalaisessa korkeakoulussa ja ryhtyi Sanan opettajaksi. Paavali uskoi Hebrealaiskirjeen kirjoittajan tavoin, että me saamme valtakunnan, joka ei järky (Heb. 12:28).

Sana on kuin Jaakobin unessa näkemät tikkaat (1. Moos 28:12) - tikkaat johtavat taivaaseen ja näitä tikkaiden askelmat ovat Jumalan itsensä asettamat. Näiden tikkaiden askelmat ovat Jumalan Sana, kuten Paavali kirjoittaa Ef. 1:9: "tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä".

Ellemme juurru sanaan, niin olemme elämän arpapelien eksytettävissä. Sanan perustalla voimme nähdä kolme peruselementtiä:

1) Oppi Jumalan valtakunnasta.

2) Miten päästä sisälle valtakuntaan,

3) Valtakunnan lasten tulee harrastaa hyvien tekojen tekemistä.

Hengestä syntynyt uusi ihminen on viisas, koska Sana on tullut viisaudeksi; hän ymmärtää armon; hän tuntee ristin salaisuudet. Hän ymmärtää miten on mahdollista, että 'Lähti syötävä syömäristä, lähti väkevästä makea' (Tuom. 14:14).  Sanasta syntynyt uusi ihminen on

  • syntynyt Hengestä,

  • uusi ihminen on viisas,

  • hän palvelee vain Jumalaa.

Ihminen, joka ei ole kasvanut Sanan pohjalle

  • innostuu herkästi , mutta innostus ei kestä,

  • loukkaantuu herkästi.

Maatuskan sanoma on, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä. Myös me olemme yhtä Jumalan kanssa.

 

 

 

 

Raimo Lehkonen on eläkkeellä opettajan virasta. Hän asuu Siiri -vaimonsa kanssa  Uudessakaupungissa.

Hänen nykyinen työnäkynsä on kiertää yhdessä vaimonsa kanssa seurakunnissa opettamassa Sanaa.

Raimo Lehkosen kanssa on sovittu seuraavat  opetuskokoukset keväälle 2009:

25.1. sunnuntai klo 11

22.2. sunnuntai klo 11

26.4. sunnuntai klo 11

31.5. sunnuntai klo 11