"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen." ."

-  Matt.  28:19

 

 

 

 

Palaa takaisin


 

 

Palaa aloitussivulle


Paimenen palsta

JEESUKSESSA KRISTUKSESSA ON TULEVAISUUS JA TOIVO

Ihmistä on kautta vuosisatojen kiinnostanut tulevaisuus, se mitä huominen tuo tullessaan. Tulevaisuutta on yritetty ennustaa mitä ihmeellisimmistä asioista. kuitenkin voidaan todeta, ettei edes nykyinen teknologia ole pystynyt luomaan luotettavaa keinoa ennustaa tulevaa. Tulevaisuus on ihmiselle edelleen yksi suurimmista salaisuuksista.

Kun puhumme tulevaisuudesta ihmiset jakaantuvat karkeasti ottaen kahteen pääryhmään. Joillekin  on aivan sama mitä tulevaisuudessa tapahtuu, he eivät vaivaudu miettimään sitä sen tarkemmin, vaan elävät "päivä kerrallaan" tyylillä. Toiset taas eivät näe tulevaisuudessa mitään hyvää, ainoastaan pelkoa, nälänhätää, sotaa ja sairauksia. Useat ihmiset kantavat tänä päivänä  suurta huolta tulevaisuudesta, heidät on vallannut masennus ja epätoivo. He eivät näe yhtään positiivista asiaa, joka voisi tapahtua tulevina päivinä tai vuosina. On kuitenkin lohduttavaa se, kuinka raamatusta löytyy viesti molemmille ihmisryhmille tulevaisuudesta ja toivosta. Sanoma paremmasta huomisesta koskettaa sitä, jolla ei ole elämässä minkäänlaista tarkoitusta, ja elämään negatiivisesti suhtautuva voi saada tilalle tulevaisuuden ja toivon.

Raamattu tuo viestin Jumalan suuresta rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan. Johanneksen evankeliumin 3:16 sanoo seuraavalla tavalla: "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä". Tässä raamatun jakeessa on todella ihmeellinen sanoma. Tämä sanoma on jo saavuttanut miljoonia ihmisiä, ja he ovat löytäneet elämälleen tulevaisuuden ja toivon. Mietitäänpä hiukan tarkemmin tämän sanoman sisältöä. Noihin muutamiin lauseisiin mahtuu maailmankaikkeuden mahtavin viesti. Tuo viesti kertoo tulevaisuudesta ja toivosta, joka on jokaisen ihmisen saavutettavissa. Ei ole väliä oletko rikas tai köyhä, nuori tai vanha, tämä on viesti juuri sinulle.

Haluan nostaa esille muutamia ajatuksia, jotka sisältyvät tähän ihmeelliseen sanomaan tulevaisuudesta ja toivosta. 

- Jumalalle jokainen ihminen on niin rakas ja tärkeä, että hän   

  rakkaudesta uhrasi oman Poikansa Jeesuksen Kristuksen, että  

  ihmisellä olisi mahdollisuus päästä takaisin Jumalan luokse,  

  kokemaan sitä yhteyttä, johon Jumala oli alunperin ihmisen luonut.  

  Tuo yhteyshän rikkoutui jo paratiisissa, kun ensimmäinen ihmispari  

  oli tottelematon Jumalalle ja joutui eroon Jumalasta. Tästä

  huolimatta Jumala rakastaa sinua ja minua niin paljon, että hän   

  uhrasi oman Poikansa maailman syntien sovitukseksi. Nyt jokaisella 

  ihmisellä on mahdollisuus päästä taas kokemaan yhteyttä kaikkivaltiaan

  Jumalan kanssa. 

 

- Yksikään ihminen, joka uskoo tämän sanoman Jumalan rakkaudesta  

  ihmistä kohtaan, ei joudu iankaikkiseen eroon Jumalasta, vaan

  löytää pelastuksen omaan elämäänsä. Tuo pelastus ei ole mikä 

  tahansa pelastus, vaan se pelastaa ihmisen iankaikkisesta 

  kuolemasta iankaikkiseen elämään.

Tätä sanomaa tulevaisuudesta ja toivosta raamattu tarjoaa juuri tälle ajalle, joka jännittyneenä odottaa mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Saakoon sanoma tulevaisuudesta ja toivosta vallata meidän jokaisen arkielämän.                                                                          

                                         Tuomo Ahonen

 

 
Siunaavin terveisin,

Tuomo Ahonen

Yllä on Ahosten perhe: Sanna, Tuomo, Eetu, Leevi ja Laura,