23.04.2010  |   Aloitussivu  |   Viikko-ohjelma   |   Mihin uskomme?  |    Ajankohtaista  |   Kuvagalleria  |    Saarnoja   |   Yhteystiedot
 

 

 

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen."

-  Matt.  28:19

 

Aiempia kirjoituksia:

 

 

 

 


 

 

Palaa aloitussivulle


Paimenen palsta - Veijo Heinonen

Olenko puhdas astia Herran käytössä?

Tässä on Jumalan Sanaa ihmeellisestä Jeesuksen veren voimasta, jonka kautta voimme vaeltaa puhtaina astioina herran käyttöä varten. Lue näitä jakeita rukoillen ja koe ihmeellistä puhdistusta hänessä. Tämä on profeetallinen ilmoitus jokaiselle Jumalan omalle.

2. Tim. 2:20. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten.

21. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.

Dan. 12:10. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. Jumalaton tarkoittaa ihmistä jolla ei ole yhteyttä Jumalaan. Jumalattoman ainut mahdollisuus on syntyä uudesti ylhäältä.

 Ps. 12:7. Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.

 Ilm. 3:18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.
19.
Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.

20. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

 1 Joh.3:3. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas.

 1 Joh 1:7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10.
Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

 1 Piet. 1:22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,

Jaak. 4:8. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.

 Hebr. 9:14. kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

20. sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt."
21. Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet.
22. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista
.

Tiit. 2:14. hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.
15. Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko.

 Ef. 5:26. että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
27. saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.

 Ap.t. 15:8. Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoin kuin meillekin,
9. eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken,
sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.

 Joh. 15:2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän nostaa; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.
3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.
4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.

 Luuk. 11:39. Silloin Herra sanoi hänelle: "Kyllä te, fariseukset, puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisäpuoli teissä on täynnä ryöstöä ja pahuutta.

Matt. 23:26. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!

Mal. 3:3. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.

On aika antaa Jeesuksen veren puhdistaa kaikista matkapölystä jotta voimme olla täysipainoisesti mukana tässä yhdennentoista hetken elonleikkuussa. Voimme vain rukoilla tapahtukoon minulle kirjoitusten mukaan puhdista herra maljani myös sisäpuolta.

Terveisin veljenne Veijo.

 

 

 
 
 

 

1.9.2009 Veijo Heinonen aloitti seurakunnan paimenena. Hän tuli yhdessä Kaarina vaimonsa kanssa Pomarkusta, jossa he olivat vastaavassa tehtävässä. Jumala siunatkoon yhteistyömme!

 

Heinosten tulojuhlaa vietettiin 6.9.2009, josta on kuvia tässä.

 

 

 

   Vuoden 2011 alusta Eura, Säkylä, Kiukainen ja Köyliö muodostavat uuden Euran kunnan, jossa on 20.000 asukasta! Tässä on pienelle seura-kunnalle suuri haaste, mutta me emme ole yksin tekemässä tätä työtä. Herra itse lupasi: "Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti". - Matteus 28:20.