23.04.2010  |   Aloitussivu  |   Viikko-ohjelma   |   Mihin uskomme?  |    Ajankohtaista  |   Kuvagalleria  |    Saarnoja   |   Yhteystiedot
 

 

 

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen."

-  Matt.  28:19

 

Aiempia kirjoituksia:

 

 

 

 


 

 

Palaa aloitussivulle


Paimenen palsta - Veijo Heinonen

Isä meidän rukouksen sanoma.

Mat 6:9-13

9. Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
10. tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;
11. anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
12. ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
13. äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta,
14. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;
15. mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

Tässä on kaikki olennainen mikä jumalan omille hänen valtakuntansa kansalaisille kuuluu. Pyhitetty olkoon sinun nimesi Jumalan nimi on pyhä ilman ihmisen rukouksiakin mutta näin rukoillessaan ihminen pyytää että Jumala itse tulisi hänelle pyhäksi. Ensimmäiseksi ja ainoaksi tärkeimmäksi ja suuremmaksi kuin mikään muu maailman kaikkeudessa. Kun me oiken pidämme Jumalaa pyhänä, merkitsee se sitä, että meillä on oikeanlainen Jumalan pelko. - ei kauhu vaan kunnioitus pyhiä asioita kohtaan. Myöskin syvä tietoisuus siitä, että emme voi tehdä häneltä mitään salassa. Ja meille ei tapahdu mitään ilman Hänen näkemättä tai sallimatta.

Tulkoon sinun valtakuntasi. Jumalan valtakunta on jo tullut niin kuin aiemmin totesimme Johannes kastaja sanoi: ”tehkää parannus sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle”. Jeesus käytti noita samoja sanoja. Miksi siis rukoilisimme tulkoon sinun valtakuntasi? 1. että jumalan valtakunta saisi tulla henkilökohtaisesti sisimpääni 2. Rukoilija rukoilee valtakunnan tulemista näkyvällä tavalla Kristuksen toisen tulemuksen yhteydessä.

Tapahtukoon sinun tahtoasi. Mikä on Jumalan tahto? Hänen tahtonsa on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Siksi tätä rukoileva pyytää että hän saisi olla kaikella Jumalan rakkaudella ja voimalla täytetty niin, että voisi olla täyttämässä hänen tahtoaan elämässään

Anna meille meidän joka päiväinen leipämme. Tässä oikeastaan rukoilija kiittää jokapäiväisestä leivästä tieten että kaikki mitä elämään ja Jumalisuuteen tarvitaan tulee Jumalalta. Vastaava rukous on "Siunaa Jeesus ruokamme ole aina luonamme, aamen". Ja ihminenhän ei elä ainoastaan leivästä vaan jokaisesta sanasta joka Jumalan suusta lähtee.

Anna meidän velkamme anteeksi. Rukoilija tunnustaa velallisuutensa Herran edessä  eli syntisyytensä tietäen, että hän elää Jumalan armon varassa ja ymmärtää, että vain Jeesuksen sovitustyön perusteella hän saa syntinsä anteeksi. Niin kuin mekin annamme anteeksi niille jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tässä halutaan toimia  Jeesuksen käskyjen mukaan; hänhän käski jopa siunata vihollisiakin. Anteeksiantamaton mieli on pahinta mitä ihmisellä voi olla koska se kasvattaa katkeruuden juurta joka myrkyttää sydämemme. Herran sanat tässä lopussa ovat ankarat: jos te ette anna anteeksi ei teidän Taivaallinen Isännekään anna anteeksi.

Äläkä saata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta. Jumalahan ei kiusaa ketään vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa mutta me pyydämme häneltä Pyhän Hengen voimaa, jolla voimme voittaa lihan teot.

Sillä sinun on valtakunta voima ja kunnia iankaikkisesti, aamen.  Hänelle, välimiehellemme, Jeesukselle Kristukselle  on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä Hän on kaikkien olosuhteidemme yläpuolella oleva Mestari. Siksi hän voi vastata kaikkiin rukouksiimme oikealla tavalla ja pitää meistä huolta.  Tulkoon siis Jumalan valtakunta keskellemme kaikella sen voimalla ja väkevyydellä, jotta mekin saamme julistaa ympärillämme oleville ihmisille tosissamme: tehkää parannus, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle.

Siunausta kaikille

t Veljenne Veijo Heinonen

 

 

 
 
 

 

1.9.2009 Veijo Heinonen aloitti seurakunnan paimenena. Hän tuli yhdessä Kaarina vaimonsa kanssa Pomarkusta, jossa he olivat vastaavassa tehtävässä. Jumala siunatkoon yhteistyömme!

 

Heinosten tulojuhlaa vietettiin 6.9.2009, josta on kuvia tässä.

 

 

 

   Vuoden 2011 alusta Eura, Säkylä, Kiukainen ja Köyliö muodostavat uuden Euran kunnan, jossa on 20.000 asukasta! Tässä on pienelle seura-kunnalle suuri haaste, mutta me emme ole yksin tekemässä tätä työtä. Herra itse lupasi: "Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti". - Matteus 28:20.