28.02.2012   |  Aloitussivu  |  Viikko-ohjelma  |  Mihin uskomme?  |  Ajankohtaista   |  Kuvagalleria   |  Saarnoja   |   Yhteystiedot 

 

 

 

"Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin
katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta,
muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta
kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki."

-  2. Kor. 3:18

 

Muita kirjoituksia:

 


 

 

Palaa aloitussivulle


Ajankohtaista

Vapaus, vapaus, vapaus

 

2012-02-28 - Valinnan vapaus:

 

Evankeliumin ytimessä on vapaus: vapaus synnistä, vapaus synnin seurauksista. Voidaan kuitenkin kysyä, onko meillä itse vapaus valita?

 

Eri kristillisillä suunnilla on erilaisia painotuksia. Toinen painottaa ja lupaa täydellistä vapautta tässä ja nyt - toinen sanoo vapauden koittavan kerran taivaassa.

 

Me koetamme ymmärtää vapauden käsitettä Raamatun opetuksen pohjalta. 

 

Vapaus voi olla:

- ulkoista - vapautta pakosta, orjuudesta

- sisäistä - henkistä ja hengellistä vapautta tehdä omat valinnat ja ratkaisut.

 

Ensinnäkin Jeesus sanoi, että jos Poika (hän, Jeesus) tekee vapaaksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Jeesus viittaa perinnäissääntöihin, joita erityisesti juutalaiset noudattivat ja pyrkivät kuuliaisella sääntöjen noudattamisella vapaiksi.

 

Sääntöjen puuttuminen ei ole vapautta. Sääntöjen noudattaminen ei ole vapautta. Vapaa on Jeesuksen vapauttama ihminen. Hän on sisäisesti vapaa.

 

"Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä" (Lk 17:21).

 

Jumala vaikuttaa uudestisyntyneessä ihmisessä. Me katselemme häntä - Jeesusta - ja muutumme hänen kaltaisekseen. "Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi" (Joh 8:36). Kun alkoholisti vapautuu ja aloittaa uuden raittiin elämän, niin se on osoitus tällaisesta Jumalan voimasta.

 

Vielä tahdon vapaudesta:

  • Ilm. 3:20 "Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän."

  • Matt. 16:24 "Jeesus sanoi opetuslapsilleen: Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua."

  • Matt. 22:3 "Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla."

  • Matt. 23:37 "Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla."

  • Hepr. 3:7 "Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: – Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne…"

  • Joos. 24:15 "Mutta jos te ette tahdo palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette:"

 

- JLe