12.04.2010  |  Aloitussivu   |  Viikko-ohjelma  |  Mihin uskomme?  |  Ajankohtaista  |  Kuvagalleria  | Kuuntele saarnoja Yhteystiedot
 

 

"Jumalan Sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija" ."

-  Hebr. 4:12

 

Viereisillä palstoilla ovat Johanneksen evankeliumin alkujakeet kahdeksalla eri kielellä.

 

Lähetystyö sivulle

 

Palaa aloitussivulle

 


 

Johanneksen evankeliumi, 1:1-12 (suomalainen Raamattu 1938)

1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
 

1:2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
 

1:3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
 

1:4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
 

1:5 Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.
 

1:6 Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.
 

1:7 Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.
 

1:8 Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.
 

1:9 Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
 

1:10 Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.
 

1:11 Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
 

1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

 

 

Johanneksen evankeliumi, 1:1-12 (ranskalainen, Louis Segond 1910)

1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
 

1:2 Elle était au commencement avec Dieu.
 

1:3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
 

1:4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
 

1:5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
 

1:6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean.
 

1:7 Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui.
 

1:8 Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
 

1:9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
 

1:10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.
 

1:11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
 

1:12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,
 

Johanneksen evankeliumi, 1:1-12 (Svenska Bibeln, 1917)

1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
1:2 Detta var i begynnelsen hos Gud.
1:3 Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till.
1:4 I det var liv, och livet var människornas ljus.
1:5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.
1:6 En man uppträdde, sänd av Gud; hans namn var Johannes.
1:7 Han kom såsom ett vittne, för att vittna om ljuset, på det att alla skulle komma till tro genom honom.
1:8 Icke var han ljuset, men han skulle vittna om ljuset.
1:9 Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen.
1:10 I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom.
1:11 Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom.
1:12 Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanneksen evankeliumi, 1:1-12 (espanjalainen, Las Sagradas Escrituras Version Antigua, 1999)

1:1 En el principio ya era la Palabra, y aquel que es la Palabra era con el Dios, y la Palabra era Dios.
 

1:2 Este era en el principio con el Dios.
 

1:3 Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho.
 

1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
 

1:5 Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron.
 

1:6 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
 

1:7 Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él.
 

1:8 El no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
 

1:9 Aquella Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo.
 

1:10 En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él; y el mundo no le conoció.
 

1:11 A lo que era suyo vino, y los suyos no le recibieron.
 

1:12 Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su Nombre;
 

Johanneksen evankeliumi, 1:1-12 (King James Version, 1850 Revision)

 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

 1:2 The same was in the beginning with God.

 1:3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

 1:4 In him was life; and the life was the light of men.

 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

 1:6 There was a man sent from God, whose name was .

 1:7 The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.

 1:8 He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.

 1:9 That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.

 1:10 He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.

 1:11 He came unto his own, and his own received him not.

 1:12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:

 

 

 

 

Johanneksen evankeliumi, 1:1-12 (tanskalainen Raamattu, 1933)

 

1:1 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
 

1:2 Dette var i Begyndelsen hos Gud.
 

1:3 Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er.
 

1:4 I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys.
 

1:5 Og Lyset skinner i Mørket, og Mørket begreb det ikke.
 

1:6 Der kom et Menneske, udsendt fra Gud, hans Navn var Johannes.
 

1:7 Denne kom til et Vidnesbyrd, for at han skulde vidne om Lyset, for at alle skulde tro ved ham.
 

1:8 Han var ikke Lyset, men han skulde vidne om Lyset.
 

1:9 Det sande Lys, der oplyser hvert Menneske, var ved at komme til Verden.
 

1:10 Han var i Verden, og Verden er bleven til ved ham, og Verden kendte ham ikke.
 

1:11 Han kom til sit eget, og hans egne toge ikke imod ham.
 

1:12 Men så mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro på hans Navn;
 

 

Johanneksen evankeliumi, 1:1-12 (Arabia, Van Dyke käännös)

يوحنا 1

 

1 في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله.

2 هذا كان في البدء عند الله.

3 كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان.

4 فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس.

5 والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه

6 كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا.

7 هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته.

8 لم يكن هو النور بل ليشهد للنور.

9 كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتيا الى العالم.

10 كان في العالم وكوّن العالم به ولم يعرفه العالم.

11 الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله.

12 واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله أي المؤمنون باسمه

 

Johanneksen evankeliumi, 1:1-12 (Hebrealainen)

 

הבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי יוֹחָנָן

 

פרק א

א בְּרֵאשִׁית הָיָה הַדָּבָר וְהַדָּבָר הָיָה אֶת־הָאֱהִים וְהוּא הַדָּבָר הָיָה אֱהִים׃
 

ב הוּא הָיָה מֵרֹאשׁ אֶת־הָאֱהִים׃
 

ג כָּל־הַמַּעֲשִׂים נִהְיוּ עַל־יָדוֹ וְאֵין דָּבָר אֲשֶׁר נַעֲשָׂה מִבַּלְעָדָיו׃
 

ד בּוֹ נִמְצָא חַיִּים וְהַחַיִּים הֵם אוֹר הָאָדָם׃


ה וְהָאוֹר זֹרֵחַ בַּחֹשֶׁ וְהַחֹשֶׁ א יְכִילֶנּוּ׃


ו אִישׁ הָיָה בָאָרֶץ יוֹחָנָן שְׁמוֹ אֲשֶׁר שְׁלָחוֹ אֱהִים׃
ז הוּא בָא לְעֵדוּת לְהָעִיד

 עַל־הָאוֹר לְמַעַן יַאֲמִינוּ כֻלָּם עַל־יָדוֹ׃

 
ח וְא הוּא הָיָה הָאוֹר כִּי אִם־בָּא לְהָעִיד עַל־הָאוֹר הַהוּא׃

 
ט הוּא אוֹר אֱמֶת אֲשֶׁר בָּא לָעוֹלָם לְהָאִיר לְכָל־אָדָם׃


י הוּא הָיָה בָעוֹלָם וְהָעוֹלָם נִהְיָה עַל־יָדוֹ וְהָעוֹלָם אֹתוֹ א יָדָע׃


יא הוּא בָא אֶל־עַמּוֹ שֶׁלּוֹ וְעַמּוֹ שֶׁלּוֹ א הֶחֱזִיקוּ־בוֹ׃
 

© The Hebrew New Testament is copyright by the Society for Distributing Hebrew Scriptures.